754
19 Tháng Tư 2024

Sự khác nhau giữa rượu vang Organic và Non-Organic

Sự khác biệt chính giữa rượu vang Organic và Non-Organic (vang thông thường) nằm ở phương pháp trồng nho và quy trình sản xuất rượu vang. Dưới đây là những điểm khác biệt giữa hai dòng rượu vang này.


1. Rượu vang Organic 

Rượu vang Organic được làm từ nho canh tác theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc diệt cỏ, phân bón hoặc sinh vật biến đổi gen (GMO). Các nhà sản xuất rượu hữu cơ thường dựa vào các phương pháp natural và sustainable, chẳng hạn như ủ phân, trồng cây che phủ và thúc đẩy đa dạng sinh học, để duy trì sức sống của đất và sức sống của cây nho.

Tuy nhiên, định nghĩa pháp lý về rượu vang Organic khác nhau giữa các quốc gia. Sự khác biệt cơ bản trong cách xác định rượu vang hữu cơ liên quan đến việc sử dụng (hoặc không sử dụng) chất bảo quản, cụ thể là lưu huỳnh (sulfur dioxide, sulfites, SO2) trong quá trình sản xuất. Ví dụ như:

+ Ở Mỹ: Rượu vang hữu cơ được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) có những quy định chặt chẽ hơn. Nho được trồng mà không sử dụng phân bón tổng hợp, và tất cả các thành phần làm rượu vang này, bao gồm cả men phải được chứng nhận organic. Không được thêm sulfit vào loại rượu này, mặc dù một số loại được cho chép. 

+ Ở châu EU: rượu vang Organic có thể chứa tới 100 ppm sulfit 

+ Ở Canada:  rượu vang được dán nhãn "100% Organic" phải được làm bằng nho được chứng nhận Organic và không chứa thêm sulfit. Các nhà sản xuất rượu của Canada cũng có tùy chọn chỉ định rượu vang của họ là “hữu cơ” nếu chúng được làm với tối thiểu 95% nho hữu cơ được chứng nhận và chứa hàm lượng sulfite rất thấp. 

2. Rượu vang Non-Organic (vang thông thường)

Nho được sử dụng làm rượu vang Non-Organic được canh tác bằng cách sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc diệt cỏ và phân bón. Những hóa chất này được sử dụng để kiểm soát sâu bệnh và nâng cao năng suất nho.

Các kỹ thuật sản xuất rượu vang thông thường có liên quan đến việc sử dụng các chất phụ gia bao gồm sulfit, chất dinh dưỡng cho nấm men, chất làm mịn và chất ổn định nhằm đạt hương vị mong muốn, độ trong và độ ổn định trong rượu. Hàm lượng sulfur dioxide cao hơn để bảo quản rượu. 

Các hoạt động sản xuất rượu vang Non-Organic có thể ưu tiên vì tính hiệu quả và sự nhất quán trong sản xuất, tuy nhiên những cách làm này có thể tác động đến môi trường và có thể để dư lượng trên nho. 

Nhìn chung,  rượu vang Organic được sản xuất bằng nho được trồng theo tiêu chuẩn canh tác hữu cơ, trong đó nhấn mạnh các biện pháp thực hành tự nhiên và thân thiện với môi trường trong toàn bộ quá trình sản xuất rượu vang. Mặt khác, rượu vang Non - Organic có thể liên quan đến việc sử dụng các hóa chất và phụ gia tổng hợp trong quá trình trồng nho và sản xuất rượu vang.