Hiểu về whisky

Thưởng thức Whisky độ cồn cao

Uống Whisky có nồng độ cồn cao (High Proof) hoặc độ cồn nguyên gốc (Cask Strength, Straight from Barrel) là độ cồn của rượu khi thùng rượu được mở ra, chúng ta cần biết mấy điểm sau:- Whisky độ...
0
29 September, 2018