Blog

Grand Cru và Premier Cru có nghĩa là gì đối với Champagne?

06 Tháng Mười Hai, 2022
Bạn có thể đã thấy thuật ngữ "Grand Cru" hoặc "Premier Cru" trên những chai Champagne mà bạn đã mua. Những thuật ngữ này đề cập đến danh tiếng và vị trí của những Villages mà nho được trồng. Thuật ngữ "Cru" được sử dụng ở Pháp để mô tả một vườn nho, một nhóm vườn nho hoặc làng sản xuất rượu vang. Đây là một từ tiếng Pháp được dịch theo nghĩa truyền thống là "tăng trưởng".