Blog

Danh sách rượu ngoại/rượu mạnh phổ biến cho các Bar/Pub và Lounge

Mỗi quán Bar, Pub hay Lounge đều mang nét cá tính riêng của người chủ, chính vì vậy họ hay tìm cho mình một list rượu riêng gọi là độc quyền. List độc quyền này mỗi quán mỗi khác và đa phần những c...