Sake Honjozo

Honjozo là loại Sake có tỷ lệ mài/xát gạo <=70%.