Whisky Đài Loan

Whisky Đài Loan

Nói đến whisky Đài Loan là nói đến Kavalan của tập đoàn King Car Group. Kavalan được ra mắt năm 2008 và vào năm 2010 với một giải thưởng vàng, từ đó kỷ nguyên whisky Đài Loan được nhiều người biết... Xem thêm »

Rượu Whisky Đài Loan

Nói đến whisky Đài Loan là nói đến Kavalan của tập đoàn King Car Group. Kavalan được ra mắt năm 2008 và vào năm 2010 với một giải thưởng vàng, từ đó kỷ nguyên whisky Đài Loan được nhiều người biết đến. Kavalan đã chiến thắng những người yêu thích whisky trên toàn thế giới.