Shochu

Shochu

Shochu là dòng rượu trắng chưng cất từ gạo, khoai hoặc lúa mạch của Nhật. Xem thêm »

Shochu là dòng rượu trắng chưng cất từ gạo, khoai hoặc lúa mạch của Nhật. 

Lọc

Rượu Shochu

Hiển thị 1 - 2 của 2