Shochu

Shochu

Shochu là dòng rượu trắng chưng cất từ gạo, khoai hoặc lúa mạch của Nhật. Xem thêm »

Rượu Shochu

Shochu là dòng rượu trắng chưng cất từ gạo, khoai hoặc lúa mạch của Nhật. 

Hiển thị 1 - 2 của 2