Vodka

Vodka

Vodka là dòng rượu mạnh phổ biến nhất thế giới ngày nay, và hâu như quốc gia nào cũng sản xuất vodka. Nguồn gốc của Vodka nằm ở Nga hoặc Ba Lan hơn 1.000 năm trước. Không có bằng chứng chắc chắn về... Xem thêm »

Rượu Vodka

Vodka là dòng rượu mạnh phổ biến nhất thế giới ngày nay, và hâu như quốc gia nào cũng sản xuất vodka. Nguồn gốc của Vodka nằm ở Nga hoặc Ba Lan hơn 1.000 năm trước. Không có bằng chứng chắc chắn về việc ai là người đầu tiên, nhưng điều chắc chắn là quá trình chưng cất thương mại đã phát triển mạnh ở cả hai quốc gia trong thế kỷ 15 và 16.


Hiển thị 1 - 30 của 80