V.S.O.P -Very Superior Old Pale hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 4 năm.

Lọc

Tuổi rượu hạng Very Superior Old Pale

Noel & hộp quà tết 2022

Noel & hộp quà tết 2022

Bộ sưu tập rượu tết Nhâm Dần - 2022