Hiểu về vang

Thuế nhập khẩu rượu vang, rượu mạnh về 0% sau Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

21 Tháng Hai, 2020
Việc Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Viet Nam được nghị viện Châu Âu chính thức thông qua ngày 12/02/2020 và chờ Quốc hội VN phê chuẩn là đủ điều kiện có hiệu lực. Dự kiến có hiệu lực thi hành vào tháng 7/2020. Hiệp định có nhiều nội dung, tuy nhiên Sành rượu đề cập sau đây có liên quan đến ngành bia rượu Việt Nam là:

Rượu vang: Niên vụ (vintage)

29 Tháng Chín, 2018
Đối với người thưởng vang, khái niệm niên vụ/vintage là yếu tố quan trọng và được chú ý cho việc ra quyết định thưởng thức, mua sắm hay lưu trữ. Tuy nhiên đối với những...