Rượu vang Grand Cru Classe 1855

Rượu vang Grand Cru Classe 1855

Lịch sử của phân hạng này theo lệnh của vua Napoléon III năm 1855. Một phân hạng coi như tượng đài của vang Bordeaux, Pháp từ 1855 tới nay, chỉ cập nhật 1 lần năm 1973 Château Mouton-Rothschild t... Xem thêm »

Rượu Grand Cru Classe 1855, Pháp

Lịch sử của phân hạng này theo lệnh của vua Napoléon III năm 1855. Một phân hạng coi như tượng đài của vang Bordeaux, Pháp từ 1855 tới nay, chỉ cập nhật 1 lần năm 1973 Château Mouton-Rothschild từ hạng 2 lên hạng 1 (mang hương hướng chính trị một chút giữa Anh - Pháp hơn là chủ đích của phân hạng này).

Phân hạng này áp dụng cho vang đỏ từ Médoc, rượu vang trắng ngọt Sauternes và Barsac, và một loại rượu vang đỏ Graves. Tổng cộng hệ thống phân loại có 88 château (61 sản xuất vang đỏ, 27 sản xuất vang trắng). 

Rượu vang đỏ Grand Cru Classe 1855 chia thành 5 hạng (Cru).

1. Hạng 1/Premier Cru (5 Chateau)/siêu phẩm.

Château Haut-Brion, Pessac

Château Lafite-Rothschild, Pauillac

Château Latour, Pauillac

Château Margaux, Margaux

Château Mouton Rothschild

2. Hạng 2/Deuxième Cru (14 Chateau).

Château Brane-Cantenac, Cantenac

Château Cos-d’Estournel, Saint-Estèphe

Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien-Beychevelle

Château Durfort-Vivens, Margaux

Château Gruaud-Larose, Saint-Julien-Beychevelle

Château Lascombes, Margaux

Château Léoville-Barton, Saint-Julien-Beychevelle

Château Léoville-Las-Cases, Saint-Julien-Beychevelle

Château Léoville-Poyferré, Saint-Julien-Beychevelle

Château Montrose, Saint-Estèphe

Château Pichon-Longueville-Baron-de-Pichon

Château Pichon-Longueville-Comtesse-de-Lalande

Château Rauzan-Ségla, Margaux

Château Rauzan-Gassies, Margaux

3. Hạng 3/Troisième Cru (14 Chateau).

Château Boyd-Cantenac, Cantenac

Château Calon-Ségur, Saint-Estèphe

Château Cantenac-Brown, Cantenac

Château Desmirail, Margaux

Château Ferrière, Margaux

Château Giscours, Labarde

Château d’Issan, Cantenac

Château Kirwan, Cantenac

Château Lagrange, Saint-Julien-Beychevelle

Château La Lagune, Ludon

Château Langoa-Barton, Saint-Julien-Beychevelle

Château Malescot-Saint-Exupéry, Margaux

Château Marquis-d’Alesme, Margaux

Château Palmer, Cantenac

4. Hạng 4/Quatrième Cru (10 Chateau).

Château Beychevelle, Saint-Julien-Beychevelle

Château Branaire-Ducru, Saint-Julien-Beychevelle

Château Duhart-Milon, Pauillac

Château Lafon-Rochet, Saint-Estèphe

Château Marquis-de-Terme, Margaux

Château Pouget, Cantenac

Château Prieuré-Lichine, Cantenac

Château Saint-Pierre, Saint-Julien-Beychevelle

Château Talbot, Saint-Julien-Beychevelle

Château La Tour-Carnet, Saint-Laurent-de-Médoc

5. Hạng 5/Cinquième Cru (18 Chateau).

Château d’Armailhac, Pauillac

Château Batailley, Pauillac

Château Belgrave, Saint-Laurent-de-Médoc

Château Camensac, Saint-Laurent-de-Médoc

Château Cantemerle, Macau

Château Clerc-Milon, Pauillac

Château Cos-Labory, Saint-Estèphe

Château Croizet-Bages, Pauillac

Château Dauzac, Labarde

Château Grand-Puy-Ducasse, Pauillac

Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac

Château Haut-Bages-Libéral, Pauillac

Château Haut-Batailley, Pauillac

Château Lynch-Bages, Pauillac

Château Lynch-Moussas, Pauillac

Château Pédesclaux, Pauillac

Château Pontet-Canet, Pauillac

Château du Tertre, Margaux (Arsac).

Rượu vang trắng Grand Cru Classe 1855 chia thành 2 hạng và 1 siêu hạng.

1. Siêu phẩm/Premier Cru Supérieur

Château d'Yquem, Sauternes

2. Hạng 1/Premier Cru (11 Chateau).

Château Climens, Barsac

Clos Haut-Peyraguey, Bommes (Sauternes)

Château Coutet, Barsac

Château Guiraud, Sauternes

Château Lafaurie-Peyraguey, Bommes (Sauternes).

Château Rabaud-Promis, Bommes (Sauternes)

Château Rayne-Vigneau, Bommes (Sauternes)

Château Rieussec, Fargues-de-Langon (Sauternes)

Château Sigalas-Rabaud, Bommes (Sauternes)

Château Suduiraut, Preignac (Sauternes)

Château La Tour-Blanche, Bommes (Sauternes).

3. Hạng 2/Deuxième Cru (14 Chateau).

Château d’Arche, Sauternes (Sauternes)

Château Broustet, Barsac

Château Caillou, Barsac

Château Doisy-Daëne, Barsac

Château Doisy-Dubroca, Barsac

Château Doisy-Védrines, Barsac

Château Filhot, Sauternes, (Sauternes)

Château Lamothe (Despujols), Sauternes

Château Lamothe-Guignard, Sauternes

Château de Malle, Preignac (Sauternes)

Château de Myrat, Barsac

Château Nairac, Barsac

Château Romer-du-Hayot, Fargues-de-Langon (Sauternes)

Château Romer, Fargues-de-Langon (Sauternes)

Château Suau, Barsac.

Hiển thị 1 - 30 của 83