VS-Very Special để chỉ những rượu Cognac ủ tối thiểu 2 năm.

Lọc

Tuổi rượu hạng Very Special