Rose Wine

Rose Wine

Rượu vang hồng được làm bằng giống nho đỏ, nhưng vỏ không nằm lâu trong nước nho (chỉ từ 1 cho tới 3 ngày), do đó loại rượu này không có nhiều vị chát của tannin từ vỏ trái nho như vang đỏ. Rượu... Xem thêm »

Rượu vang hồng

Rượu vang hồng được làm bằng giống nho đỏ, nhưng vỏ không nằm lâu trong nước nho (chỉ từ 1 cho tới 3 ngày), do đó loại rượu này không có nhiều vị chát của tannin từ vỏ trái nho như vang đỏ. Rượu vang trắng có thể trộn từ 10-20% rượu vang đỏ để làm rượu vang hồng sủi bọt (sparkling wine) hay Champagne hồng, ngoài ra thì không được phép. Ở Đức những năm gần đây số lượng tiêu thụ đã gia tăng từ 2 % lên tới 8 % tổng số rượu vang

Hiển thị 1 - 30 của 157