Rượu Cognac Pháp

Rượu Cognac Pháp

Cognac là dòng rượu mạnh xuất xứ từ Pháp, đây là chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký. Rượu sản xuất tại vùng Cognac, Pháp từ 6 khu vực: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Boi... Xem thêm »

Rượu Cognac

Cognac là dòng rượu mạnh xuất xứ từ Pháp, đây là chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký. Rượu sản xuất tại vùng Cognac, Pháp từ 6 khu vực: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois Ordinaires mới được gọi là rượu Cognac.

Rượu Cognac phải được sản xuất từ các nho trắng sau Ugni Blanc (chiếm đến 98% sản lượng nho cho sản xuất rượu Cognac, có thể với một phần nhỏ nho Colombard và Folle Blanche. 

Rượu được chưng cất hai lần trong nồi đồng và ủ trưởng thành ít nhất là hai năm trong thùng gỗ sồi Limousin hoặc Tronçais. Và Cognac phải có nồng độ cồn ít nhất là 40%.

Các ký hiệu bạn thấy trên nhãn Cognac — VS (Very Special), VSOP (Very Superior Old Pale) và XO (Extra Old) — chính là ký hiệu đảm bảo rằng Cognac đã được ủ trong thời gian bao lâu. VS là ký hiệu cho biết rằng Cognac đã được ủ trong thùng gỗ sồi ít nhất hai năm, ký hiệu VSOP nghĩa là nó được ủ ít nhất bốn năm và XO có nghĩa là ủ ít nhất sáu năm, từ tháng 4.2018 theo quy định luật mới XO sẽ phải đảm bảo tối thiểu 10 năm. Tuy nhiên, hầu hết các loại rượu Cognac đều có tuổi đời lâu hơn thế, nhiều chai được Pha trộn với eaux de vie có thể được ủ từ nhiều thập kỷ trước.

Hiển thị 1 - 30 của 65