LGI

LGI là một trong những nhà nhập khẩu độc lập các loại  Spirits, Beers, Cider & Urban Bar. Trong hơn 10 năm nay, LGI là nhà độc quyền đối tác nhập khẩu và phân phối cho danh mục sản phẩm hàng đầu toàn cầu và chọn lọc của chúng tôi nhãn hiệu nổi tiếng. LGI lấy nguồn tất cả các sản phẩm trực tiếp từ nhà máy chưng cất/nhà máy bia và có một trong những dòng sản phẩm phong phú và đa dạng nhất trong vùng đất. 100% sản phẩm từ LGI được đăng ký, nhập khẩu và thử nghiệm đầy đủ, đáp ứng tất cả các luật và quy định của Việt Nam.

Hiển thị 1 - 30 của 104