Vang bịch nhập khẩu, để chỉ rượu vang đóng bịch có dung tích lớn thường 3 - 5 lít. 

Lọc

Rượu vang Bịch

Noel & hộp quà tết 2022

Noel & hộp quà tết 2022

Bộ sưu tập rượu tết Nhâm Dần - 2022