Rượu vang Bịch

Vang bịch nhập khẩu, để chỉ rượu vang đóng bịch có dung tích lớn thường 3 - 5 lít.