Sake Nishinoseki

Sake Nishinoseki

Sake Nishinoseki - thuộc sỏ hữu của Công ty Kayashima được thành lập vào năm 1873. Nishi có nghĩa là phía tây Nhật Bản và Seki nghĩa là một Yokozuna (nhà vô địch xuất chúng). Năm 1907, Nishinoseki... Xem thêm »

Sake Nishinoseki - thuộc sỏ hữu của Công ty Kayashima được thành lập vào năm 1873. Nishi có nghĩa là phía tây Nhật Bản và Seki nghĩa là một Yokozuna (nhà vô địch xuất chúng). 

Năm 1907, Nishinoseki đạt giải nhất trong cuộc thi sake toàn Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên. Nhà máy Kayashima được xây dựng vào năm 1900. Năm 1997, nhà máy được công nhận là di sản văn hóa quốc gia Nhật Bản.

Nguyên tắc: Lấy chất lượng làm nguyên tắc và nó sẽ mãi không thay đổi theo thời gian. 

Lọc