Tequila Anejo

Tequila Anejo/Añejo có thời gian ủ tối thiểu 1 năm nhưng không quá 3 năm trong những thùng gỗ sồi (hầu hết sử dụng các loại thùng rượu whisky ex-bourbon hoặc Tennessee). Ở hạng rượu này, quá trình ủ được kiểm soát khắc khe để hương vị từ thùng ủ không lấn át hương vị của cây thùa/agave.

Ở hạng rượu này khi quá trình ủ được kiểm soát tốt bởi tay nghề của các bậc thầy làm rượu  thì kết quả là một loại Tequila phức hợp sang trọng nhấm nháp mà không đi quá xa vào lãnh thổ rượu whiskey của Mỹ.