750
17 Tháng Tư 2024

Các ký hiệu để nhận biết rượu vang Organic, Biodynamic và Sustainable trên nhãn chai

Dưới đây là các ký hiệu để nhận biết rượu vang Organic, Biodynamic và Sustainable trên nhãn chai mà bạn cần biết!

Một vài chứng nhận về vang Organic 

USDA Organic 


Rượu vang được làm bằng nho được trồng theo phương pháp hữu cơ, tất cả các chất phụ gia (chất làm mịn, men, v.v.) đều là Organic, không cho phép sử dụng GMO (hoặc các thành phần bị cấm khác) kể cả bổ sung lưu huỳnh (sulfit). Mặc dù là như vậy nhưng không có nhiều loại rượu vang được chứng nhận Organic của Hoa Kỳ do lưu huỳnh hiện là chất bảo quản tự nhiên tốt nhất cho rượu vang. Vì điều này, bạn sẽ thấy rằng hầu hết các loại rượu vang hữu cơ USDA đều có thời hạn sử dụng ngắn hơn nhiều và không được ủ. Vì vậy, nếu bạn mua rượu vang hữu cơ USDA, hãy bảo quản chúng trong tủ lạnh/máy làm lạnh (cả rượu vang đỏ và rượu vang trắng) . 

Made with Grapes Organic 


"Made with Organic grapes" là một cụm từ thường xuất hiện trên nhãn sản phẩm, đặc biệt là trên chai rượu vang. Nó ám chỉ rằng một phần của nguyên liệu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đó là từ nho được trồng theo phương pháp hữu cơ. Điều này có nghĩa là một phần của nho đã được sử dụng để sản xuất rượu vang được trồng không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hoặc hóa chất tổng hợp khác. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành phần khác trong quá trình sản xuất rượu vang đều phải là hữu cơ. Ngoài ra, rượu vang được phép chứa tới 100 ppm sulfit.

EU Organic 


Kể từ vụ nho năm 2012, EU đã thực hiện các quy định để xác định rượu vang Organic (trước năm 2012, rượu vang chỉ được dán nhãn "Made with Organic grapes" ). Chứng nhận EU Organic có nghĩa là rượu vang được làm bằng nho trồng theo phương pháp Organic, tất cả các chất phụ gia (chất làm mịn, men,...) đều là hữu cơ và không được phép sử dụng GMO (hoặc các thành phần bị cấm khác). Việc bổ sung lưu huỳnh được giới hạn ở mức 100 ppm cho rượu vang đỏ và 150 ppm cho rượu vang trắng/rose (với chênh lệch 30mg/l trong đó hàm lượng đường dư lớn hơn 2 g/L).

Ngoài ra còn có các chứng nhận về Sustainable wine

"Sustainable wine" là thuật ngữ mô tả rượu vang được sản xuất theo các phương pháp bền vững, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Các sản phẩm rượu vang bền vững thường tập trung vào việc bảo vệ tài nguyên tự nhiên, giảm lượng chất độc hại, hỗ trợ nông dân và cộng đồng địa phương, cũng như tăng cường sự đa dạng sinh học.

Các phương pháp sản xuất rượu vang bền vững có thể bao gồm việc sử dụng nho được trồng theo phương pháp hữu cơ hoặc theo các tiêu chuẩn gần gũi với hữu cơ, sử dụng nước và năng lượng một cách hiệu quả, giảm lượng chất phụ gia và hóa chất, tái chế chất thải, bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học, cũng như thúc đẩy công bằng và quản lý công bằng trong chuỗi cung ứng.

EMS Environmental Management System (ISO 14001 / ISO 14004)

Hệ thống quản lý môi trường (EMS), đặc biệt là dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 và ISO 14004, là một bộ công cụ và quy trình được thiết kế để giúp tổ chức quản lý và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động của họ. Bởi vì ISO liên tục cập nhật và sửa đổi các nguyên tắc và tuân thủ về tính bền vững (đó là lý do tại sao ISO thay đổi theo thời gian – 14000, 14001, 14004, v.v.) nên đây là cơ sở quốc tế tốt cho tính bền vững. Một số vùng rượu vang bao gồm Bordeaux (ở Pháp), Chile và Úc sử dụng tiêu chuẩn ISO.

Certified California Sustainable Vineyard and Winery (CCSW)


Certified California Sustainable Vineyard and Winery (CSSVW) là một chương trình chứng nhận do Hội đồng về Nho và Rượu Vang California (California Sustainable Winegrowing Alliance - CSWA) quản lý. Chương trình này nhằm mục tiêu thúc đẩy sự bền vững trong ngành nho và rượu vang của California bằng cách khuyến khích các hành động và thực tiễn quản lý bền vững trong các vườn nho và nhà máy sản xuất rượu vang.

Để đạt được chứng nhận CSSVW, các nhà sản xuất rượu vang phải tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn và tiêu chí liên quan đến bền vững, bao gồm quản lý tài nguyên nước và năng lượng, bảo vệ chất lượng đất đai, quản lý chất thải, bảo vệ đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động, và thúc đẩy cộng đồng địa phương.

SIP Certified (Sustainability in Practice)


Chứng nhận SIP của California cũng áp dụng ba chữ “E” về tính bền vững–khả năng kinh tế, quản lý môi trường và công bằng xã hội bằng hệ thống tính điểm. Một nhà máy rượu hoặc vườn nho cần 75% tổng số điểm bền vững, bao gồm cả Prohibited Materials List (các loại thuốc trừ sâu khác nhau). Ngoài việc đạt được điểm, các vườn nho và nhà máy rượu vang cũng phải tạo ra một kế hoạch bền vững bao gồm tài liệu, báo cáo và ví dụ về cách vườn nho/nhà máy rượu đó tuân thủ chứng nhận SIP. Chứng nhận SIP cũng được xác minh hàng năm thông qua bên thứ ba và chỉ cần chứa 85% rượu được chứng nhận SIP để được dán nhãn như vậy.

Certified Green (The Lodi Rules)


Bộ quy tắc Lodi bao gồm sáu lĩnh vực trọng tâm: 1) quản lý kinh doanh, 2) quản lý nguồn nhân lực, 3) quản lý hệ sinh thái, 4) quản lý đất, 5) quản lý nước và 6) quản lý dịch hại. Tính đến năm 2013, sáu lĩnh vực trọng tâm có 101 tiêu chí đều có thể đo lường được một cách khoa học. Một trong những tính năng độc đáo của Chứng nhận Xanh với Quy tắc Lodi là hệ thống đánh giá thuốc trừ sâu - đánh giá việc sử dụng thuốc trừ sâu của vườn nho trên mọi khía cạnh, từ sức khỏe của công nhân nông trại đến nguy cơ đối với động vật hoang dã. Các nhà máy sản xuất rượu vang và vườn nho cũng phải đáp ứng một trong ba lĩnh vực bền vững được quy định trong CCSW: Tính lành mạnh về Môi trường, Tính khả thi về Kinh tế và Bình đẳng Xã hội. Cuối cùng, những vườn nho được chứng nhận phải vượt qua cuộc kiểm toán độc lập hàng năm để xác minh chứng nhận.

LIVE Certified (Low Input Viticulture and Enology)


LIVE Certified (Low Input Viticulture and Enology) là một chương trình chứng nhận cho ngành sản xuất rượu vang, tập trung vào việc thúc đẩy các phương pháp canh tác nho và sản xuất rượu vang bền vững và ít tiêu tốn năng lượng. Mục tiêu của chương trình là tối ưu hóa sự cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và chất lượng sản phẩm.

LIVE Certified quản lý và giám sát các hoạt động nông nghiệp và sản xuất rượu vang, đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về bền vững được tuân thủ. Điều này bao gồm việc giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại, tối ưu hóa việc sử dụng nước và năng lượng, bảo vệ đa dạng sinh học, và xử lý chất thải một cách hiệu quả. Chương trình cũng thường cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các nhà sản xuất rượu vang để giúp họ thực hiện các biện pháp bền vững trong quá trình sản xuất của mình.

Sustainable Winegrowing New Zealand (SWNZ)


Các nhà máy rượu vang và vườn nho ở New Zealand có thể được kiểm toán 3 năm một lần để được chứng nhận Sustainable Winegrowing New Zealand. Chương trình này tập trung vào nhiều yếu tố bao gồm đa dạng sinh học cây trồng, tiêu chuẩn đất, nước và không khí, sử dụng năng lượng, sử dụng hóa chất, chất thải từ vườn nho và nhà máy rượu, tác động xã hội và thực tiễn kinh doanh bền vững. Chương trình này cũng công nhận các chương trình chứng nhận dựa trên môi trường khác, bao gồm ISO 14001, sản xuất rượu vang hữu cơ và sinh học. Các nhà máy sản xuất rượu vang và vườn nho phải có kế hoạch và số liệu cho từng lĩnh vực trong số 7 lĩnh vực được liệt kê với mục tiêu liên tục cải tiến và có thể áp dụng chứng nhận hữu organic/biodynamic. Việc tham gia bất kỳ chương trình nào của SWNZ là tự nguyện, nhưng vào năm 2012, khoảng 94% tổng số vườn nho của New Zealand đã được chứng nhận SWNZ.

Certified Sustainable Wine of Chile


Chile cũng áp dụng ba chữ “E” về tính bền vững–khả năng kinh tế, quản lý môi trường và công bằng xã hội. Các nhà máy sản xuất rượu vang và vườn nho được đánh giá 2 năm một lần và cho điểm về các tiêu chuẩn tuân thủ trong đó chúng phải đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn cơ bản được đưa ra trong năm đó. Chile có một số cơ quan chứng nhận được sử dụng để xác minh xem nhà máy rượu có tuân thủ hay không bao gồm BioAudita, NSF, SGS (sử dụng tiêu chuẩn IMO 14001), IMO Chile và DQS Chile.

Sustainable Australia Winegrowing (SAW)


Sustainable Australia Winegrowing (SAW) là một chương trình bền vững dành cho ngành sản xuất rượu vang tại Úc. Chương trình này nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa các hoạt động canh tác nho và sản xuất rượu vang để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, duy trì sự đa dạng sinh học và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Các nhà sản xuất rượu vang tham gia vào chương trình SAW cam kết tuân thủ một loạt các tiêu chuẩn và hướng dẫn về bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên một cách bền vững, quản lý chất thải và nước, và bảo vệ đa dạng sinh học. Các tiêu chuẩn này có thể bao gồm việc sử dụng phương pháp canh tác hữu cơ, giảm thiểu sử dụng hóa chất độc hại, sử dụng năng lượng tái tạo, và xử lý chất thải một cách hiệu quả.

Demeter International


Tổ chức chứng nhận biodynamic đầu tiên được thành lập. Nó chứng nhận tất cả các hoạt động và sản phẩm, không chỉ mỗi rượu vang.

,.............

Nguồn: winefolly