337
28 Tháng Bảy 2022

Cách đọc nhãn chai rượu vang Pháp

Bí quyết để trở nên tự tin với rượu vang Pháp là biết rằng hầu hết các loại chai rượu vang Pháp được dán nhãn theo vùng hoặc theo phân hạng. Mỗi tên gọi đều có bộ quy tắc để "điểm đặt gọi tên" các loại nho có trong chai.

* Phân loại rượu vang Pháp 


AOP (AOC): Appellation d'Origine Protegee/Appellation d'Origine Controlee

   Đây là cách phân hạng cứng nhắc nhất của Pháp, quy định rõ ràng về tất cả mọi thứ từ vùng trồng, loại nho được phép dùng, chất lượng những     giống nho đó, cách trồng nho đến quy trình sản xuất rượu vang và cách ủ được sử dụng. Có khoản 329 phân hạng, mỗi phân hạng lại có một bộ     quy tắc khác nhau, được giám sát bởi INAO, Ủy ban về rượu vang và đồ uống có cồn của Pháp. 


IGP (Vin de Pays)

Geographique Protegee: Loại vang Pháp dùng hàng ngày. Tiêu chuẩn về vùng ít nghiêm ngặt hơn, giống nho được dùng đa dạng hơn nhưng    cũng có khả năng thay đổi về chất lượng nhiều hơn. Có 74 vùng địa lý với khoản 150 đơn vị sở hữu chứng nhận này. Các IGP nổi tiếng nhất (và lớn nhất) bao gồm Comte Tolosan, Pays d'Oc, Cotes de Gascogne và Val de Loire. 


Vin de France

Các loại vang thông thường của Pháp không có tính đặc thù của khu vực. Những loại rượu này đại diện cho các loại rượu vang Pháp chất lượng thấp nhất và thường ghi nhiều giống nho trên nhãn và đôi khi là niên vụ. Nguồn: winefolly.com