497
04 Tháng Năm 2023

Tìm hiểu rõ hơn về các phân hạng Graves, Cru Bourgeois và Cru Artisan

Bordeaux có một số hệ thống phân loại khác nhau. Trong khi Right Bank chỉ có hệ thống Saint-Emilion, thì Left Bank lại có một số phân loại khá phức tạp hơn.

Phân loại năm 1855 được coi là tiêu chuẩn vàng, nổi tiếng và có sự ảnh hưởng lớn nhất trong số đó, cho biết những chateau hàng đầu của vùng Left Bank. Nhưng ngoài hệ thống này, còn có một số bảng phân hạng khác như Graves, Crus Bourgeois và Crus Artisans. 

1. Phân hạng Grand Cru Classe - Graves


Gần 100 năm sau hệ thống phân loại nổi tiếng năm 1855 ra đời, các nhà sản xuất Graves đã quyết định cho ra đời bảng phân hạng riêng của họ. Một dự án phân loại được soạn thảo vào năm 1953, sau đó danh sách chính thức được phê chuẩn vào năm 1958 với một số thay đổi vào năm 1959.

Phân loại Graves đơn giản hơn nhiều so với phân loại năm 1855. Chỉ có một bậc, không có thứ bậc có 16 lâu đài (Chateau) trong đó 7 lâu đài làm vang đỏ, 3 lâu đài làm vang trắng và 6 lâu đài sản xuất vang đỏ và vang trắng. Mười sáu chateau trong tổng số đã được xác định là tốt nhất của khu vực như Couhins, Couhins-Lurton và Laville Haut-Brion chỉ được phân loại cho rượu vang trắng, trong khi Fieuzal, Haut-Bailly, Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Pape-Clément, Smith-Haut-Lafitte và La Tour Haut-Brion được phân loại chỉ cho rượu vang đỏ.

Ch. Haut-Brion chỉ được phân loại cho loại rượu vang đỏ, tuy nhiên điều này không phải vì rượu vang trắng của họ không được coi là xứng đáng, mà vì nó không được áp dụng để phân loại, do sản lượng rượu được sản xuất với số lượng nhỏ. Nó vẫn là một trong những loại rượu vang trắng được đánh giá cao và đắt nhất trong khu vực.

Mặc dù không có thay đổi nào kể từ năm 1959, nhưng một số loại rượu không còn được sản xuất dưới cùng tên. Cả hai đều thuộc gia đình Clarence Dillon, Ch. Laville Haut-Brion hiện được đóng chai với tên Ch. la Mission Haut-Brion Blanc, trong khi nho từ La Tour Haut-Brion hiện được sử dụng cho loại rượu vang hạng nhì của La Mission, La Chapelle de la Mission Haut-Brion.

Xem danh sách bảng phân hạng tại đây

2. Cru Bourgeois 

Phân loại Cru Bourgeois liệt kê một số lâu đài từ Médoc không được xếp hạng trong Phân loại năm 1855 của Crus Classés hoặc Classed Growths. Về mặt lý thuyết, Cru Bourgeois là một cấp độ thấp hơn Cru Classé, nhưng vẫn có chất lượng cao. 

Danh sách Cru Bourgeois đầu tiên được soạn thảo bởi Phòng Thương mại và Phòng Nông nghiệp Bordeaux vào năm 1932, chọn ra 444 điền trang để phân loại. Cụm từ Cru Bourgeois đã được sử dụng rộng rãi trên nhãn chai, mặc dù việc phân loại chưa bao giờ được phê chuẩn chính thức. Một sự sửa đổi đáng kể đối với việc phân loại, chia thành ba cấp, bắt đầu vào năm 2000 và hoàn thành vào năm 2003. Điều này đã làm giảm số lượng lâu đài được liệt kê xuống còn 247. Sau một số thay đổi pháp lý, việc phân loại Cru Bourgeois năm 2003 đã bị tòa án Pháp hủy bỏ, vào năm 2007 tất cả việc sử dụng thuật ngữ này đã bị cấm. 

Vào năm 2010, nhãn Cru Bourgeois đã được giới thiệu lại chỉ còn một cấp độ và được phân loại lại hàng năm, như một dấu hiệu về chất lượng, cho rượu vang chứ không phải cho lâu đài, trên cơ sở đánh giá cả phương pháp sản xuất và thành phẩm. 

Vào năm 2020, một phiên bản mới của bảng phân loại đã được công bố, quay trở lại ba bậc là Cru Bourgeois, Cru Bourgeois Supérieur và Cru Bourgeois Exceptionnel. Xếp hạng cao nhất của “Exceptionnel” chỉ bao gồm 14 điền trang, với 56 Crus Bourgeois Supérieurs và 179 Crus Bourgeois (thêm vào tổng số 249 điền trnag). Việc phân loại chỉ được đánh giá 5 năm một lần, với lần lặp lại tiếp theo sẽ được công bố vào năm 2025.

Việc phân loại được quyết định dựa trên chất lượng và tính nhất quán của rượu, khả năng truy xuất nguồn gốc và xác thực, với sự khuyến khích và khen thưởng về tính bền vững. Mặc dù những loại rượu này không được đánh giá cao hoặc săn đón như những loại rượu trong phân loại năm 1855, nhưng nhìn chung những loại rượu này đều có giá trị tốt và tất cả đều đến từ Médoc, Haut-Médoc, Listrac, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac và Saint- Estèphe.

Xem danh sách phân loại tại đây

3. Cru Artisan

Left Bank cũng có phân loại Cru Artisan, được thiết kế để làm nổi bật các hoạt động hơn - nơi người quản lý/chủ sở hữu tham gia vào mọi giai đoạn sản xuất. Thuật ngữ này đã được sử dụng trong hơn 150 năm, tuy nhiên ý nghĩa chính thức của nó đã được giới thiệu vào năm 1989. Việc phân loại đã được đưa ra dưới hình thức hiện tại vào năm 2006, dành cho các điền trang ở Médoc, Haut-Médoc, Listrac, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac và Saint-Estèphe. Nhìn chung, Các điền trang được điều hành bởi gia đình, tự trồng nho, sản xuất và bán rượu vang.

Có 44 điền trang được phân loại Cru Artisan vào năm 2006, nhưng phân loại mới nhất (được công bố vào năm 2018) chỉ bao gồm 36 điền trang - với nhiều địa điểm được các nhà sản xuất khác bán/sáp nhập, một số đã ngừng hoạt động, cũng như một số tên mới được thêm vào. Để được xếp hạng Cru Artisan phụ thuộc vào chuyến thăm điền trang (40% điểm) và nếm thử mù  (60% điểm).

Xem danh sách xếp hạng Cru Artisan dưới đây: 

Medoc

Haut-Medoc

Listrac

Margaux

Moulis

St-Estephe

St-Julien

Château Andron

Château Béjac Romelys

Château Gadet Terrefort

Château Garance Haut Grenat

Château Haut Blaignan

Château Haut Brisey

Château Haut Couloumey

Château Haut Gravat

Château La Tessonnière

Château Les Graves de Loirac

Château Vieux Gadet

 

Château de Coudot

Château Moutte Blanc

Château Pey Mallet

Château de Lauga

Château d’Osmond

Château du Hâ

Château Grand Brun

Château Grand Lafont

Château Lamongeau

Château Le Bouscat

Château Micalet

Château Tour Bel Air

Château Tour du Goua

Château Viallet Nouhant

Château Vieux Gabarey

 

Chateau Dacher de Delmonte

Chateau Clos de Bigos

Chateau des Graviers

Chateau Les Barraillots

Chateau Moutte Blanc

Chateau Lagorce Bernadas

Chateau marceline

Chateau Linot

Chateau Graves de Pez

Chateau Fleur Lauga