29 Tháng Sáu 2022

Crus là gì?

Crus là số nhiều của Cru chỉ những địa điểm hoặc vườn nho có chất lượng cao và vượt trội.