388
01 Tháng Chín 2022

Sự khác nhau giữa rượu vang Organic, Biodynamic và Natural

Các thuật ngữ Biodynamic, Natural và Organic là những thuật ngữ dễ gây sự nhầm lần đối với người nghe, để phân biệt chúng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.


Rượu vang "Organic"

Rượu vang hữu cơ là rượu vang được làm từ nho được trồng theo nguyên tắc canh tác hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học nhân tạo, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt cỏ. Tuy nhiên, định nghĩa pháp lý về rượu vang hữu cơ khác nhau giữa các quốc gia. Sự khác biệt cơ bản trong cách xác định rượu vang hữu cơ liên quan đến việc sử dụng (hoặc không sử dụng) chất bảo quản, cụ thể là lưu huỳnh (sulfur dioxide, sulfites, SO 2 ) trong quá trình sản xuất rượu. Ví dụ như:

+ Ở Mỹ: Rượu vang hữu cơ được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) có những quy định chặt chẽ hơn. Nho được trồng mà không sử dụng phân bón tổng hợp, và tất cả các thành phần đi vào rượu vang này, bao gồm cả men, phải được chứng nhận hữu cơ. Không được thêm sulfit vào các loại rượu này, mặc dù một số loại xuất hiện tự nhiên được cho phép. Chỉ những loại rượu này mới có thể hiển thị con dấu hữu cơ của USDA.

+ Trong khi rượu vang hữu cơ EU của có thể chứa tới 100 phần triệu sulfit như rượu vang hữu cơ không được USDA chứng nhận ở Mỹ.

+ Tiêu chuẩn hữu cơ hàng đầu của Canada gần với USDA hơn. Tại Canada, rượu vang có nhãn “100% hữu cơ” phải được sản xuất bằng nho hữu cơ được chứng nhận và không chứa thêm sulfit. Các nhà sản xuất rượu của Canada cũng có tùy chọn chỉ định rượu vang của họ là “hữu cơ” nếu chúng được làm với tối thiểu 95% nho hữu cơ được chứng nhận và chứa hàm lượng sulfite rất thấp. Rượu vang ở Canada có thể được dán nhãn là "được làm bằng nho hữu cơ".

 Rượu vang "Biodynamic" 

Rượu vang sinh học là loại rượu được sản xuất bằng các phương pháp sinh học cả trong việc để cây tự phát triển và quá trình sau thu hoạch. Sản xuất rượu vang sinh học sử dụng các phương pháp canh tác hữu cơ. Tuy nhiên, rượu vang sinh học chứng nhận được phép chứa tới 100 phần triệu sulfite, nhiều hơn so với tiêu chuẩn hàng đầu của USDA hoặc Canada đối với rượu vang hữu cơ được chứng nhận.

Rượu vang "Natural" 

Rượu tự nhiên đề cập đến một phong trào chung giữa các nhà sản xuất rượu để sản xuất rượu bằng các phương pháp đơn giản hoặc truyền thống. Mặc dù không có định nghĩa thống nhất về rượu vang tự nhiên, nhưng nó thường sử dụng nho đến từ các vườn mà không sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ và có ít hoặc không có chất phụ gia. Thông thường, rượu vang tự nhiên được sản xuất ở quy mô nhỏ bằng kỹ thuật truyền thống chứ không phải công nghiệp và được lên men bằng men bản địa. Ở dạng tinh khiết nhất, rượu vang tự nhiên chỉ đơn giản là nước ép nho lên men không pha tạp, không có chất phụ gia trong quá trình sản xuất rượu vang.

Nguồn: winemag.com