763
04 Tháng Năm 2024

Small batch whisky là gì?

Small batch whisky được tạo ra bằng cách pha trộn rượu whisky từ một số lượng tương đối nhỏ các thùng được lựa chọn cẩn thận để tạo ra hương vị mong muốn. 


Small batch whisky thường được sản xuất với số lượng nhỏ hơn so với rượu whisky sản xuất hàng loạt. Mặc dù không có định nghĩa được thống nhất rộng rãi về những gì tạo nên "small batch", nhưng nó thường ngụ ý rằng rượu whisky được sản xuất với số lượng nhỏ hơn bằng các phương pháp truyền thống, thường chú trọng nhiều hơn đến tay nghề thủ công và kiểm soát chất lượng. Thuật ngữ này được sử dụng phổ biến nhất cho rượu whisky của Mỹ nhưng đôi khi cũng được sử dụng cho các loại rượu whisky khác. Ví dụ, nhà máy chưng cất Bowmore ở Islay, Scotland, đã sản xuất loại rượu Single malt Scotch whisky được dán nhãn là "Small batch". 

Số lượng chai trong Small batch khác nhau, mỗi thùng sản xuất khoảng 150 đến 250 chai 750ml tiêu chuẩn. Ví dụ: sử dụng 20 thùng có thể làm ra 3000 đến 5000 chai. Ngược lại, rượu whisky dành cho thị trường đại chúng, chẳng hạn như rượu whisky từ nhà máy chưng cất quy mô lớn như Jack Daniel's được sản xuất theo lô vài nghìn thùng. Một lô có thể lên tới 2.000 thùng, tạo ra khoảng 5000 chai. Cách tiếp cận này ưu tiên số lượng, phân biệt nó với việc sản xuất giới hạn và tập trung thủ công vào small batch whisky. 

Không nên nhầm lẫn small batch whisky với rượu chưng cất trong nồi pot still (quy trình chưng cất theo mẻ) thường thấy đối với rượu whisky mạch nha ở Scotland và Ireland. Đại đa số và gần như tất cả các thương hiệu lớn - rượu whisky của Mỹ đều được sản xuất từ ​​​​các máy chưng cất từ column still, còn được gọi là Coffey still.

Nguồn: internet