764
05 Tháng Năm 2024

Craft distillery là gì?

Nhà máy chưng cất thủ công là một hoạt động quy mô nhỏ sản xuất các loại rượu chưng cất như rượu whisky, rượu Vodka, rượu Gin, rượu Rum hoặc các loại rượu mạnh khác. 


1. Sản xuất quy mô nhỏ

Thông thường, các nhà máy chưng cất thủ công sản xuất những mẻ rượu mạnh nhỏ. Điều này là do họ có cách tiếp cận thực tế ưu tiên chất lượng. Quy mô nhỏ này cho phép các nhà chưng cất đảm bảo mỗi chai đều đáp ứng tiêu chuẩn của họ. 

2. Sử dụng phương pháp thủ công

Một trong những điểm nổi bật của việc chưng cất thủ công là sử dụng các phương pháp truyền thống, chẳng hạn như nồi đồng chưng cất hoặc ủ trong thùng gỗ sồi. Các kỹ thuật được sử dụng có tầm quan trọng rất lớn vì chúng góp phần tạo nên hương vị riêng biệt của rượu mạnh. 

3. Tính xác thực

Các nhà máy chưng cất thủ công minh bạch về quy trình của họ. Thông thường, họ sẽ chia sẻ một cách công khai thông tin về địa điểm chưng cất, quy trình, thành phần, địa điểm và quy trình đóng chai cũng như quá trình ủ rượu của họ. 

4. Nguyên liệu địa phương

Nhiều nhà máy chưng cất thủ công sử dụng các nguồn nguyên liệu địa phương như thực vật hoặc ngũ cốc cho rượu mạnh của họ. Điều này không chỉ giúp hỗ trợ nền kinh tế địa phương mà còn có thể mang lại nét đặc trưng hương vị khu vực sản xuất. 

Sự khác biệt giữa Nhà máy chưng cất thủ công và Nhà máy chưng cất thương mại là gì?

Sự khác biệt chính giữa nhà máy chưng cất thủ công và thương mại là quy mô và cách tiếp cận. Các nhà máy chưng cất thương mại hoạt động ở quy mô lớn hơn nhiều, nghĩa là họ thường sử dụng máy móc và kỹ thuật hiện đại.  

Điều này trái ngược với các nhà máy chưng cất thủ công có hoạt động nhỏ hơn và thường sử dụng các phương pháp truyền thống và sản xuất rượu thủ công của họ. Các nhà máy chưng cất thủ công cũng tự do hơn để thử nghiệm các hương vị và thành phần độc đáo. 

Nguồn: Internet