606
21 Tháng Mười Một 2023

Yêu cầu pháp lý để được dán nhãn Bourbon

Định nghĩa pháp lý về rượu Bourbon có phần khác nhau giữa các quốc gia, nhưng nhiều hiệp định thương mại yêu cầu tên "Bourbon" phải được dành riêng cho các sản phẩm được sản xuất tại Hoa kỳ. Các quy định của Hoa Kỳ về ghi nhãn và quảng cáo rượu Bourbon chỉ áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất để tiêu thụ tại Hoa Kỳ, chúng không áp dụng cho rượu chưng cất để xuất khẩu. Luật pháp Canada yêu cầu các sản phẩm có nhãn Bourbon phải được sản xuất tại Hoa Kỳ và cũng phải tuân theo các yêu cầu được áp dụng tại Hoa Kỳ. Liên minh châu Âu cũng yêu cầu rượu Bourbon phải được sản xuất tại Hoa Kỳ theo luật pháp của nước này. Nhưng ở các nước khác, các sản phẩm được dán nhãn rượu Bourbon có thể không tuân theo các tiêu chuẩn tương tự.


Các tiêu chuẩn nhận dạng liên bang đối với rượu chưng cất, được hệ thống hóa theo 27 CFR §5.22, nêu rõ rượu Bourbon được sản xuất để tiêu thụ tại Hoa Kỳ thì phải

  • Được sản xuất tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ (Puerto Rico) cũng như quận Columbia
  • Được làm từ ngũ cốc có ít nhất 51% ngô
  • Được ủ trong thùng gỗ sồi mới được đốt cháy
  • Chưng cất ở mức nồng độ cồn không quá 160 proof (80% ABV)
  • Được ủ trong thùng ở nồng độ cồn không quá 125 proof (62,5% ABV)
  • Đóng chai (giống như các loại rượu whisky khác) ở mức 80 proof trở lên (40%

Bourbon không có thời gian quy định tối thiểu cho quá trình trưởng thành. Các sản phẩm phải được ủ ít nhất 3 tháng để bán dưới dạng Bourbon. Ngoại trừ Straight Bourbon yêu cầu ủ tối thiểu là hai năm.

Bourbon phải đáp ứng các yêu cầu trên, được ủ tối thiểu hai năm và không thêm màu, hương liệu hoặc rượu mạnh khác có thể - nhưng không bắt buộc được gọi là Straight Bourbon. 

  • Bourbon được dán nhãn chai Straight đã được ủ dưới 4 năm phải được dán nhãn ghi rõ thời gian ủ rượu
  • Rượu Bourbon có ghi rõ độ tuổi trên nhãn chai tức là độ tuổi của loại rượu trẻ nhất trong chai (không tính tuổi của bất kỳ loại rượu mạnh trung tính nào được thêm vào trong rượu bourbon được dán nhãn là blended vì rượu mạnh trung tính không được coi là whisky theo quy định và không bắt buộc phải ủ lâu năm). 

Bottled in Bond Bourbon là một loại phụ của rượu straight Bourbon và được ủ ít nhất 4 năm.

Bourbon được dán nhãn Blended có thể thêm màu, hương và các loại ngũ cốc khác chẳng hạn như rượu ngũ cốc trung tính chưa ủ, nhưng ít nhất 51% sản phẩm làm loại rượu straight Bourbon. 

"High Rye Bourbon" không phải là một thuật ngữ được xác định hợp pháp nhưng rượu Bourbon thường chứa 20-35% lúa mạch đen. High wheat Bourbon được mô tả là nhẹ hơn và dịu hơn so với các loại rượu chứa hàm lượng lúa mạch đen cao.

Bourbon được ủ dưới ba năm không thể được coi là rượu whisky (hoặc rượu whiskey) một cách hợp pháp ở EU

nguồn: wiki