731
11 Tháng Tư 2024

Suntory đáp ứng các quy định nghiêm ngặt mới về rượu whisky của Nhật Bản

Công ty đa quốc gia Suntory của Nhật Bản vừa thông báo rằng tất cả các sản phẩm xuất khẩu của họ đều tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất và ghi nhãn mới của quốc gia này, chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 4.

House of Suntory đã xác nhận rằng tất cả các loại rượu whisky Nhật Bản xuất khẩu của họ đều đáp ứng chỉ định chính thức do Hiệp hội các nhà sản xuất rượu và rượu mạnh Nhật Bản (JSLMA) thiết lập.


Các quy định mới về sản xuất và ghi nhãn đã chính thức được áp dụng từ ngày 1/4/2024 sau thời gian gia hạn 3 năm. Vào năm 2021, JSLMA đã công bố một bộ tiêu chuẩn mới nhằm hạn chế sự phổ biến của hàng giả được dán nhãn là rượu whisky Nhật Bản. Các tiêu chuẩn ghi nhãn được ban hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2021, với thời gian chuyển tiếp là ba năm để các thành viên của hiệp hội tuân thủ.

Hành động này nhằm bảo vệ tính xác thực của rượu whisky Nhật Bản, một danh mục đang phát triển. Mặc dù hiệp hội là một tổ chức được chính phủ phê duyệt nhưng nó không phải là một cơ quan chính phủ và do đó, sự thay đổi quy định này sẽ được thực thi nội bộ bởi các thành viên của hiệp hội chứ không phải bởi bất kỳ luật chính thức nào.

House of Sutory đã tự nguyện chấp hành chỉ định rượu whisky Nhật Bản do JSLMA thiết lập. Công ty này cũng đã xác nhận rằng tất cả các sản phẩm rượu whisky Suntory Nhật Bản đều được chưng cất và đóng chai 100% tại Nhật Bản và tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất và ghi nhãn mới. Các thương hiệu bao gồm The Yamazaki Single Malt Japanese Whisky, The Hakushu Single Malt Japanese Whisky, The Chita Single Grain Japanese Whisky, Hibiki Blended Japanese Whisky, Toki Blended Japanese Whisky, và Suntory Whisky “Kakubin” Blended Japanese Whisky.

Rượu đươc gọi là rượu whisky Nhật Bản phải tuân thủ các quy tắc sau: 

  • Nguyên liệu thô: Phải sử dụng ngũ cốc mạch nha, nhưng cũng có thể  là các loại ngũ cốc khác.
  • Nước được sử dụng trong sản xuất phải được lấy từ nguồn nước Nhật Bản.
  • Địa điểm sản xuất: Quá trình đường hóa, lên men và chưng cất phải được sản xuất tại nhà máy chưng cất tại Nhật Bản.
  • Chưng cất: Phải được chưng cất dưới 95% ABV.
  • Ủ: Rượu mạnh ở Nhật Bản phải được ủ trong thùng gỗ không quá 700 lít và ủ tối thiểu trong 3 năm.
  • Đóng chai: Phải được thực hiện ở Nhật Bản.
  • Độ mạnh: phải đạt ít nhất 40% ABV.
  • Màu: có thể sử dụng màu caramel E150

Nguồn: thedrinkbusiness