29 Tháng Sáu 2022

Fine Champagne Cognac là gì?

Fine Champagne trên nhãn hiệu rượu Cognac để chỉ dòng rượu này được phối trộn từ 2 khu vực sản xuất rượu Cogac ngon nhất là Grande Champagne và Petite Champagne trong vùng Cogac, Pháp. Trong đó, Grande Champagne chiếm tối thiểu là 50%. 

Fine Champagne đã được đăng ký chỉ định xuất xứ bởi Bureau National Interprofessionnel du Cognac, Pháp.

6 khu vực/tiểu vùng/Crus sản xuất rượu Cognac sắp xếp theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất/chất lượng của vùng Cognac, Pháp:

1. Grande Champagne

2. Petite Champagne

3. Borderies

4. Fins Bois

5. Bons Bois

6. Bois Ordinaires