584
11 Tháng Mười Một 2023

Một số loại Cocktail Cointreau

Dưới đây là một số loại Cocktail Cointreau cho bạn tham khảo

1. Sidercar Cocktail 


Công thức 

20 ml Cointreau L'Unique

10 ml Nước ép chanh

30 ml Remy Martin 1738 Accord Royal

Kết hợp tất cả các thành phần trong bình lắc cocktail. Thêm đá và lắc cho đến khi lạnh. Sau đó lọc vào ly coupe hoặc ly cocktail ướp lạnh. Cuối cùng sử dụng lát chanh để trang trí.

2. A Quiet Cocktail 


Công thức

20 ml Cointreau L'Unique

20 ml Sweet Vermouth 

20 ml Dry Vermouth

20 ml Botanist Gin

Khấy các thành phần với nhau trong ly đá. Sau đó lọc vào ly Nick và Nora đã ướp lạnh. Cuối cùng sử dụng lát chanh để trang trí. 

3. Margarita Cocktail 


Công thức

50ml Blanco Tequila

30 ml Cointreau L'Unique

20 ml Nước cốt chanh tươi

Tạo viền muối trên ly. Kết hợp tất cả các thành phần trong bình lắc với đá, lắc cho đến khi lạnh. Sau đó Lọc vào ly Margarita và trang trí thêm lát nhanh. 

4. Atlas Cocktail 


Công thức 

1 dash Angostura Bitters

45 ml Calvados

20 ml Cointreau L'Unique

20 ml Mount Gay Eclipse Rum

Kết hợp tất cả các thành phần trong ly đã ướp lạnh. Tiếp theo thêm đá và khấy nhẹ. Sau đó, lọc vào ly Old Fashioned và thêm lát chanh trang trí. 

5. Angler's Cocktail 


Công thức 

1 dash Angostura Bitters

20 ml Cointreau L'Unique

2 dashes Orange bitters

50 ml The Botanist Gin

Kết hợp các thành phần trong ly đã ướp lạnh, Tiếp thêm đá và khấy đều cho đến khi lạnh. Cuối cùng lọc vào ly Coupe và ly cocktail. 

Nguồn: cointreau