Russell’s Reserve 10 năm

750 ml / 45%

Thông tin

Chi tiết

Rượu Russell’s Reserve 10 năm là dòng whiskey Mỹ Kentucky Straight Bourrbon. Russell’s Reserve 10 được chưng cất từng mẻ nhỏ tại nhà chưng cất Wild Turkey.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào