Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Straight Bourbon Whiskey

700 ml / 45,7%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Straight Bourbon Whiskey - Limited Release, sản xuất theo từng lô nhỏ, số lượng giới hạn.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào