Buffalo Trace Bourbon

700 ml / 40%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn

Thông tin

Chi tiết

Rượu Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey - Buffalo Trace đã sản xuất ra whiskey Bourbon huyền thoại trong hơn 220 năm qua. Nhà máy chưng cất Buffalo Trace đã 7 lần được trao giải 'Nhà máy chưng cất của năm' và Buffalo Trace đã được trao hơn 22 giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Hàng loạt giải thưởng danh giá của thương hiệu này trong những năm gần đây:

2022 Bronze Singapore World Spirits Competition

    2022 Gold Luxury Masters Asia

    2022 Gold Beverage Testing Institute - International Review of Spirits

    2022 Double Gold TAG Global Spirits Awards

    2022 Silver Denver International Spirits Competition

    2022 Gold International Spirits Challenge

    2022 Excellent / Highly Recommended (90-94 pts) Ultimate Spirits Challenge

    2021 Gold American Whiskey Masters

    2021 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

    2021 Bronze International Wine & Spirits Competition

    2021 Gold Whiskies of the World

    2021 Excellent / Highly Recommended (90-94 pts) Ultimate Spirits Challenge

    2021 Silver New York World Wine & Spirits Competition

    2021 Silver International Spirits Challenge

    2020 Gold American Whiskey Masters

    2020 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

    2020 Gold World Whiskies Awards - Whisky Magazine

    2020 Chairman's Trophy Finalist; Great Value; Tried & True Award Ultimate Spirits Challenge

    2020 Silver San Francisco World Spirits Competition

    2019 Silver San Francisco World Spirits Competition

    2019 Gold International Spirits Challenge

    2019 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

    2019 Double Gold North American Bourbon and Whiskey Competition

    2019 Gold International Wine & Spirits Competition

    2019 Gold American Whiskey Masters

    2019 Silver Outstanding Whiskies of the World

    2019 Silver New York World Wine & Spirits Competition

    2019 Gold Beverage Testing Institute - International Review of Spirits

    2019 Silver Denver International Spirits Competition

    2019 Great Value/Tried & True Award Ultimate Spirits Challenge

    2018 Bronze World Whiskies Awards - Whisky Magazine

    2018 Silver Denver International Spirits Competition

    2018 Excellent / Highly Recommended (90-94 pts) Ultimate Spirits Challenge

    2018 Gold San Francisco World Spirits Competition

    2018 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

    2018 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

    2018 Silver International Spirits Challenge

    2018 Gold American Whiskey Masters

    2018 Gold New York World Wine & Spirits Competition

    2018 Double Gold Warsaw Spirits Competition

    2017 Great Value Ultimate Spirits Challenge

    2017 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

    2017 Gold Denver International Spirits Competition

    2017 Silver San Francisco World Spirits Competition

    2017 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

    2017 Silver Outstanding International Wine & Spirits Competition

    2017 Double Gold New York World Wine & Spirits Competition

    2017 Gold Beverage Testing Institute - International Review of Spirits

    2017 Silver International Spirits Challenge

    2017 Gold World Whisky Masters

    2017 Gold American Whiskey Masters

    2016 Double Gold The Fifty Best

    2016 Best Straight Bourbon San Francisco World Spirits Competition

    2016 Very Good / Strong Recommendation (85-89 pts) Ultimate Spirits Challenge

    2016 SPECIAL AWARD - Best of Category/Division/Show Los Angeles International Wine & Spirits Competition

    2016 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

    2016 Silver Denver International Spirits Competition

    2016 The Washington Cup The Washington Cup Spirits Competition

    2016 Silver International Wine & Spirits Competition

    2016 Gold American Whiskey Masters

    2016 Gold New York World Wine & Spirits Competition

    2016 Gold Beverage Testing Institute - International Review of Spirits

    2016 Gold World Whisky Masters

    2015 Gold World Whiskies Awards - Whisky Magazine

    2015 "Great Value;" "Tried & True" Ultimate Spirits Challenge

    2015 Gold The Fifty Best

    2015 Gold San Francisco World Spirits Competition

    2015 SPECIAL AWARD - Best of Category/Division/Show Los Angeles International Wine & Spirits Competition

    2015 Gold Beverage Testing Institute - International Review of Spirits

    2015 Silver Outstanding International Wine & Spirits Competition

    2015 Silver Denver International Spirits Competition

    2015 Best of Class - Bourbon North American Bourbon and Whiskey Competition

    2015 The Washington Cup The Washington Cup Spirits Competition

    2015 5 Stars BevX - Sean Ludford

    2015 Silver New York World Wine & Spirits Competition

    2015 Silver Outstanding Whiskies of the World

    2015 Silver Spirits of the Americas

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào