Eagle Rare 10 năm

750 ml / 45%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu Eagle Rare 10 năm - Kentucky Straight Bourbon Whiskey, dòng whiskey được chọn lọc và ủ không ít hơn 10 năm.

Hàng loạt giải thưởng danh giá của thương hiệu này trong những năm gần đây:

2022 Silver International Wine & Spirits Competition

2022 Double Gold TAG Global Spirits Awards

2022 Silver San Francisco World Spirits Competition

2022 Gold International Spirits Challenge

2022 Extraordinary / Ultimate Recommendation (95-100 pts) Ultimate Spirits Challenge

2022 Gold American Whiskey Masters

2022 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

2021 Gold American Whiskey Masters

2021 Gold North American Bourbon and Whiskey Competition

2021 Silver International Wine & Spirits Competition

2021 Gold Whiskies of the World

2021 Excellent / Highly Recommended (90-94 pts) Ultimate Spirits Challenge

2021 Silver New York World Wine & Spirits Competition

2021 Gold International Spirits Challenge

2020 Great Value Ultimate Spirits Challenge

2020 Silver San Francisco World Spirits Competition

2020 93.0 points International Whisky Competition / Golden Barrel Awards

2020 Master American Whiskey Masters

2020 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

2019 Gold San Francisco World Spirits Competition

2019 Silver International Spirits Challenge

2019 SPECIAL AWARD - Best of Category/Division/Show Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2019 Silver North American Bourbon and Whiskey Competition

2019 Gold Outstanding International Wine & Spirits Competition

2019 Gold American Whiskey Masters

2019 Best in Class/Gold Outstanding Whiskies of the World

2019 Silver New York World Wine & Spirits Competition

2019 Silver World Whiskies Awards - Whisky Magazine

2019 Double Gold Denver International Spirits Competition

2019 90 to 94 Ultimate Spirits Challenge

2018 Gold World Whiskies Awards - Whisky Magazine

2018 Gold Denver International Spirits Competition

2018 1st Place, Best Bourbon Whiskey; 1st Place, Best Kentucky Whiskey; 2nd Place, Best American Whiskey International Whisky Competition / Golden Barrel Awards

2018 Great Value; Tried & True Ultimate Spirits Challenge

2018 Silver San Francisco World Spirits Competition

2018 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2018 Double Gold North American Bourbon and Whiskey Competition

2018 Gold International Spirits Challenge

2018 Silver New York World Wine & Spirits Competition

2017 Great Value Ultimate Spirits Challenge

2017 Gold International Spirits Challenge

2017 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2017 Silver Denver International Spirits Competition

2017 Silver San Francisco World Spirits Competition

2017 Best of Show North American Bourbon and Whiskey Competition

2017 Silver Outstanding International Wine & Spirits Competition

2017 Gold World Whisky Masters

2017 Gold New York World Wine & Spirits Competition

2017 Gold American Whiskey Masters

2016 Gold World Whiskies Awards - Whisky Magazine

2016 Gold San Francisco World Spirits Competition

2016 "Great Value" Ultimate Spirits Challenge

2016 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2016 Gold North American Bourbon and Whiskey Competition

2016 Silver Outstanding International Wine & Spirits Competition

2016 Gold New York World Wine & Spirits Competition

2016 Gold Beverage Testing Institute - International Review of Spirits

2015 Gold The Fifty Best

2015 Gold San Francisco World Spirits Competition

2015 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2015 Gold Beverage Testing Institute - International Review of Spirits

2015 Gold Outstanding International Wine & Spirits Competition

2015 80-89 Wine Enthusiast Magazine

2015 Gold New York World Wine & Spirits Competition

2014 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2014 Gold Outstanding International Wine & Spirits Competition

2014 Double Gold New York World Wine & Spirits Competition

2013 Excellent / Strong Recommendation (90-94 pts) Ultimate Spirits Challenge

2013 Gold San Francisco World Spirits Competition

2013 Silver Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2013 BOURBON TROPHY International Wine & Spirits Competition

2012 Excellent / Strong Recommendation (90-94 pts) Ultimate Spirits Challenge

2012 Silver San Francisco World Spirits Competition

2012 SPECIAL AWARD - Best of Category/Division/Show Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2012 Silver International Wine & Spirits Competition

2011 Extraordinary / Ultimate Recommendation (95-100 pts) Ultimate Spirits Challenge

2011 Silver San Francisco World Spirits Competition

2011 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2011 Silver International Wine & Spirits Competition

2010 Very Good / Recommended (85-89 pts) Ultimate Spirits Challenge

2010 Gold San Francisco World Spirits Competition

2010 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2010 Silver International Wine & Spirits Competition

2009 Gold San Francisco World Spirits Competition

2009 Gold Los Angeles International Wine & Spirits Competition

2009 Best of Class New York Spirits Awards

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào