Old Forester Statesman

750 ml / 47,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Có sẵn

Thông tin

Chi tiết

Rượu Old Forester Statesman - Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Mỹ.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào