Rượu Macduff 2000

700 ml / 57,2%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Macduff 2000  được đóng chai bởi Gordon & MacPhail trong bộ seri Connoisseurs Choice - Cask Strength, Highland, Scotland. Macduff 2000 được chưng cất 06/04/2000 và đóng chai 18/06/2018, 18 năm, được 204 chai.

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Nose: A delightful aromatic combination of thick honey and ripe tropical fruit - mango, papaya, and passion fruit. Layers of silky chocolate and dried ginger swirl around delicate floral notes

    Taste: Intense burst of warming chilli matures into rich dark chocolate and velvety vanilla crème brûlée flavours. Ripe pear notes develop and are balanced by slightly drying oak undertones.

    Finish: Full-bodied, lingering oak leads into a fresh, crisp, menthol edge. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào