Rượu Tomatin 1989

700 ml / 54,9%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu Tomatin 1989 được đóng chai bởi Gordon & MacPhail trong bộ seri Connoisseurs Choice - Cask Strength, Highland, Scotland. Tomatin 1989 được chưng cất 1989 và đóng chai 27/06/2018, 29 năm.

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Nose: A summer orchard; blossoming elderflower, fresh pressed green apple, and ripe pear aromas mature into creamy white chocolate and juicy peaches in syrup balanced by zesty lime. 

    Taste: Creamy and warming; white pepper and lemon cream flavours mingle with sweet hedgerow raspberries and strawberries. Refreshing hints of mature mint lingers. 

    Finish: Tart grapefruit mellows into redcurrants, blackcurrants, and nuances of chocolate. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào