Rượu Glencadam 1990

700 ml / 50,9%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Glencadam 1990 được đóng chai bởi Gordon & MacPhail trong bộ seri Connoisseurs Choice - Cask Strength, Highland, Scotland. Glencadam 1990 được chưng cất 1990 và đóng chai 22/06/2018, 27 năm.

Tasting Notes

  • Producer's Tasting Notes

    Nose: Like a summers picnic; creamy vanilla and peaches sit alongside aromas of apple, pear and marzipan while floral undertones of gorse flower, honeysuckle, and violet mingle together. 

    Taste: Creamy and sweet; butter candies transform into warming aniseed, leading into fresh passion fruit, lychee, and vibrant grapefruit flavours. 

    Finish: Warming pepper leads to lingering chocolate and oak. 

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào