Giffard Coffee Liqueur

700 ml / 25%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt hàng/order
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Giffard Coffee Liqueur - Pháp.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào