Giffard Piment d’Espelette

700 ml / 40%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thẻ từ khóa

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Giffard Piment d’Espelette - Pháp.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào