Giffard Abricot du Roussillon

700 ml / 25%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thẻ từ khóa

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Giffard Abricot du Roussillon/mơ từ Roussillon - Pháp.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào