Giffard Passion Fruit

700 ml / 15%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt hàng/order
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được mua rượu ở Việt Nam

Thông tin

Chi tiết

Rượu mùi Giffard Passion Fruit - Crème de Fruits de la Passion/chanh dây.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào