Nho Cabernet Sauvignon

Nho Cabernet Sauvignon

Giống nho Cabernet SauvignonCabernet Sauvignon là một trong những giống nho dùng trong sản xuất vang đỏ được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Nó được trồng tại gần như tất cả các quốc gia... Xem thêm »

Filter

Nho Cabernet Sauvignon

49-72 của 113