Rượu Pastis Jean Canon

1.000 ml / 45%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng 2-4 giờ

Thông tin

Mô tả chi tiết

Rượu Pastis Jean Canon, dòng rượu mùi hồi và thảo mộc.

Thưởng thức

Là dòng rượu mùi uống với đá viên hoặc pha cocktail.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào