Rượu Pastis Jean Canon

1.000 ml / 45%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước 2-4 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Pastis Jean Canon, dòng rượu mùi hồi và thảo mộc.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào