Rượu Jack Daniel's Honey

750 ml / 35%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Đặt trước: 1-2 giờ

Thông tin

Chi tiết

Rượu Jack Daniel's Tennessee Honey, là dòng rượu mùi của nhà Jack Daniels khá được ưa chuộng tại VN. Xem thêm thông tin nhà Jack Daniels tại đây

Tasting Notes

  • Product's Tasting

    There's vanilla, cinnamon, and... oh, right, honey! The honey here is not shy, but not generic, either, there's a nice floral, herbal complexity to it. Drinks smooth and warm, not overly sweet for 35%, and the honey's here, as is some dialed-back cinnamon and a dash of cocoa in the finish. A late breath revives everything. The best of the American honey-whiskey drinks to date. 89 Points.

    By Lew Bryson /WhiskyAdvocate

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào