Piemonte (Piedmont) nằm phía bắc Ý, là một trong 20 vùng làm vang của nước Ý

Lọc

Piemonte hay Piedmont

1-32 của 54