Macallan 30 năm Sherry Oak Blue Label

700 ml / 43%

Thông tin

Chi tiết

Rượu Macallan 30 năm Sherry Oak Blue Label, mẫu cũ là phiên bản giới hạn phát hành trước khi phát hành phiên bản Macallan 30 year old Fine Oak. Macallan 30 sherry oak nhãn xanh đóng chai mẫu chai cổ điển và hộp gỗ xanh. 

Macallan 30 sherry oak Blue Label này tăng chóng mặt trong 2 năm qua, đặc biệt tháng 8/2018 từ mức giá 8000 bảng lên 10.000 bảng Anh (thewhiskyexchange). Sau khi thewhiskyexchange để hết hàng, thì các đơn vị khác tăng lên thêm 15% vào cuối năm 2019. 

Tasting Notes

  • Product's Tasting

    Nose: Sherry, earth, orange peel, chocolate and milk coffee. Plum, peach and pear. Oak.

    Taste: Tannic bitter oak comes better than the nose with big tannins, that the sweet fruits balanced it beautiful. Especially orange jam and plum. Sour, acidic citruses. Pepper, nutmeg and ginger. Coffee. All in a creamy, silky, buttery robe. Awesome.

    Finish: Long, clean, oaky and fruity.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào