Rượu Cognac Pháp

Rượu Cognac Pháp

Đầu tiên, vào thế kỷ thứ 13 tại Saintonge, các tàu buôn Hà Lan chạy dọc theo bờ biển để mua muối và mang theo rượu nho tới Bắc Âu.Đầu tiên, vào thế kỷ thứ 13 tại Saintonge, các tàu buôn Hà Lan c... Xem thêm »

Filter

Rượu Cognac

25-35 của 35