Nho Barbera

Nho Barbera là giống nho làm rượu vang đỏ của Ý, tính đến năm 2000 là giống nho trồng phổ biến thứ 3 ở Ý.

Hiển thị 1 - 30 của 30