Rượu XO, từ X.O - Extra Old với hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 6 năm. Nhưng thực tế những chai rượu cấp XO trong thành phần phối trộn có những thùng rượu được ủ lên đến 20 năm hoặc hơn.

Lọc

Rượu XO