267
18 Tháng Sáu 2022

Rượu vang Sauvignon Blanc New Zealand tăng trưởng nhanh

Dòng rượu vang cao cấp Sauvignon Balnc đã tăng trưởng trong hai năm qua, với những loại rượu vang với giá cả cao, chiếm 3/4 rượu Sauvignon của New Zealand được bán ở thị trường Anh vào năm 2021. 


Rượu vang Sauvignon Blanc đã chứng kiến sự tăng trưởng với những dòng cao cấp trong hai năm qua, New Zealand Trade & Enterprise đã tiết tại buổi nếm thử. Vào năm 2019, rượu vang từ tất cả khu vực có mức giá £5,91- £7,29 (750ml) thống trị danh sách, với 49% thị phần giá trị của thị trường Vương quốc Anh.

Hai năm sau, các loại rượu trong nhóm này đã mất vị thế trước những sản phẩm cao cấp hơn. Rượu vang Sauvignon Blanc từ tất cả các vùng có giá từ £ 5,91- £ 7,29 chỉ chiếm 31% thị phần giá trị vào năm 2021, tỷ lệ phần trăm giảm hơn một phần ba. 

Ngược lại, rượu vang Sauvignon Blanc trong khung giá £7,29 - £9,48 từ tất cả khu vực trên thế giới tăng 3/4 từ 22% lên 39%. Và đối với New zealand dòng rượu Sauvignon Blanc đã có nhiều sự thay đổi. 

Vào năm 2021 rượu vang Sauvignon Blanc New Zealand trong khung giá £7,29 - £9,48 chiếm 74% giá trị rượu vang của khu vực trên thị trường Vương quốc Anh.

Những lọai rượu cao cấp này chỉ chiếm 2/5 (40%) giá trị của Sauvignon New zealand trên thị trường Vương quốc Anh vào năm 2019.

Rượu vang Sauvignon blanc của New Zealand mức giá thấp hơn từ £5,91 đến £7,29 đã giảm từ 56% xuống còn 18% trong vòng 2 năm, làm nổi bật các sản phẩm cao cấp từ khu vực. 

Rượu vang Sauvignon Blanc từ New Zealand có giá từ £9,48 trở lên đã giữ một thị phần giá trị nhỏ trên thì trường, nhưng con số này đã tăng lên từ dưới 3% lên hơn 5% ở Anh trong hai năm qua. 

Só liệu cho thấy rằng người tiêu dùng đang công nhận chất lượng của Sauvignon New Zealand và sẵn sàng chi giá cao cho nó, khi so sánh với các loại rượu vang từ các khu vực trên thế giới.

Nguồn: thedrinksbusiness.com