Rượu Royal Salute 21 năm Snow Polo Edition

700 ml / 46,5%
Khách hàng đánh giá
Viết đánh giá
Thời gian giao hàng Hết hàng

Thông tin

  • Thương hiệu:

    Chivas

  • Dung tích:

    700ml

  • Độ mạnh:

    46.5%

  • Tuổi rượu:

    21 năm

  • Xuất Xứ:

    Scotland

Chi tiết

Rượu Royal Salute 21 năm Snow Polo Edition/Chivas 21 năm phiên bản Snow Polo.

Tasting Notes

  • Product's Tasting

    Royal Salute, the Snow Polo Edition is a rich and sweet whisky with elegantly layered flavors of vanilla, toffee, blossom honey, toasted hazelnuts, raspberry, and peach.

Khách hàng đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào